Політика конфіденційності

Ми поважаємо Ваше право і дотримуємося конфіденційності при заповненні, передачі і зберіганні Ваших персональних даних. Розміщення заявки на сайті означає Вашу згоду на обробку даних. Під персональними даними мається на увазі інформація, що відноситься до суб'єкта персональних даних, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, контактні реквізити (телефон, адреса електронної пошти), сімейне, майновий стан та інші дані, що відносяться Законом України 2010 року № 34 «Про захист персональних даних» до категорії персональних даних.
Метою обробки персональних даних є надання сайтом послуг. У разі відкликання згоди на обробку своїх персональних даних ми зобов'язуємося видалити Ваші персональні дані в строк не пізніше 3 робочих днів. Відкликання згоди можна відправити в електронному вигляді на нашу електронну адресу, вказану на сайті.
Згода на обробку персональних даних
Цим підтверджую, що я ознайомлений і згоден з умовами Політики щодо обробки персональних даних. Справжнім я даю дозвіл Сайту з метою інформування про товари і послуги, укладення та виконання договору купівлі-продажу обробляти - збирати, записувати, систематизувати, нагромаджувати, зберігати, уточнювати (оновлювати, змінювати), витягувати, використовувати, передавати (у тому числі доручати обробку іншим особам), знеособлювати, блокувати, видаляти, знищувати - мої персональні дані: прізвище, ім'я, стать, дату народження, номера домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти, а також дані про інтереси на підставі аналізу моїх пошукових запитів і відвідувань Інтернет- сайтів.
Також я дозволяю з метою інформування про товари, роботи, послуги направляти на вказаний мною адресу електронної пошти та / або на номер мобільного телефону рекламу та інформацію про товари, роботи, послуги та його партнерів.